CAMERA QUAN SÁT

THIẾT BỊ AN NINH KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Trọng Bình
Giám đốc
0938 928 959 - 0913 993 968

MS. HỒNG NHUNG
Phòng Kinh Doanh - 0918 260 000

Mr. THÀNH LONG
Phòng Kỹ Thuật
0168 5555 186 - 0949 823 498

Ms.Ngọc Diễm
kế toán trưởng - 0963726363

Nguyễn Thị Thanh Vân
VPĐD TP. Cần Thơ - 01222000035

Đinh Tiến Dũng
VPĐD Kiên Giang - 0918361088

Nguyễn Quốc Hân
VP ĐD TP. Rạch Giá-KG - 0918352850

-

-

Camera Vantech

VP 244 AHDH
VP 244 AHDH
VP 234 AHDH
VP 234 AHDH
VP 162 AHDM
VP 162 AHDM
VP 174 AHDH
VP 174 AHDH
VT-201AHD
VT-201AHD
VT-202AHD
VT-202AHD
VT-1201lbAHD
VT-1201lbAHD
VP 202 AHDH
VP 202 AHDH
VP 153 AHDM
VP 153 AHDM
VT-151AHD
VT-151AHD
VT-172AHD
VT-172AHD
VP 283 AHDM
VP 283 AHDM
VP 153 AHDM
VP 153 AHDM
VP 1113 AHDM
VP 1113 AHDM
VP 1133 AHDM
VP 1133 AHDM
VP224AHDM
VP224AHDM
VT-101CVI
VT-101CVI
VT-102CVI
VT-102CVI
VT-103CVI
VT-103CVI
VT-112AHD
VT-112AHD
VT-113AHD
VT-113AHD
VT-141AHD
VT-141AHD
VP 117 AhDM
VP 117 AhDM
VP 152 AHDM
VP 152 AHDM
VP-216CVI
VP-216CVI
VP-301CVI
VP-301CVI
VP-301CVI
VP-301CVI