CAMERA QUAN SÁT

THIẾT BỊ AN NINH KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Trọng Bình
Giám đốc
0938 928 959 - 0913 993 968

MS. HỒNG NHUNG
Phòng Kinh Doanh - 0918 260 000

Mr. THÀNH LONG
Phòng Kỹ Thuật
0168 5555 186 - 0949 823 498

Ms.Ngọc Diễm
kế toán trưởng - 0963726363

Nguyễn Thị Thanh Vân
VPĐD TP. Cần Thơ - 01222000035

Đinh Tiến Dũng
VPĐD Kiên Giang - 0918361088

Nguyễn Quốc Hân
VP ĐD TP. Rạch Giá-KG - 0918352850

-

-

Camera HIKVISION

DS  2CE16COT-ỊT5
DS 2CE16COT-ỊT5
DS 2CE16COT-IR
DS 2CE16COT-IR
DS 2CE16DOT-IR
DS 2CE16DOT-IR
DS 2CE 56DOT-IRM
DS 2CE 56DOT-IRM
DS 2CE56DOT-IT3
DS 2CE56DOT-IT3
DS 2CE56D1T-VEIT3
DS 2CE56D1T-VEIT3
DS-2CE56D7T-ITM
DS-2CE56D7T-ITM
DS 2CE16COT-IRP
DS 2CE16COT-IRP
DS 2CE16COT-IT3
DS 2CE16COT-IT3
DS 2CE106DOT-IRP
DS 2CE106DOT-IRP
DS 2CE18DOT-IR
DS 2CE18DOT-IR
DS 2CE56COT-IRP
DS 2CE56COT-IRP
DS 2CE56DOT-IRP
DS 2CE56DOT-IRP
DS 2CE56DOT-IR
DS 2CE56DOT-IR
DS 2CE56DOT-IRM
DS 2CE56DOT-IRM
DS-2CE16HOT-IT3
DS-2CE16HOT-IT3